vBulletin counter

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua

İlâhî, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a ‘zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es ‘elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten
ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlenfil cenneti ve âfiyeten fiddünya ve’l-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. İlâhî bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnîmimma
enefihi, bi rahmetike, ya Erhamerrâhimîne.
“İlâhî, sıfatlarının özü ve celâl sıfatının azameti ile duamı kabul buyur. İsminin yüceliği, nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nuru hasebi ile, şehidlerin kanları hakkı için dileğimi kabul buyur.
İlmimi fazlalaştır. Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, cehennemden kurtuluşumu ve cennete girişimi, dünya ve ahirette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim,
ey merhamet edicilerin en merhametlisi. Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, evlâdları hakkı için beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge, zira sen merhamet edicilerin en
merhametlisisin.”

Bu duâ sıkıntılı ve dar zamanlarda okunur. İçten okunması, ağlayarak, sızlayarak okunması lâzımdır. Cenab-ı Hakk’ın izzet ve azametinin hakkı, nebilerin ismeti, velilerin nurlarının hakkı için sığınılacak, şehidlerin
kanı hakkı için yalvarılacaktır. Hz. Hüseyin’in kardeşi Hz. Hasan’ın ve bütün ecdadı hakkı için, yapılan duanın kabulü istenecektir. İhlâs ile bu duâ olursa ve tekrar tekrar okunursa, kabul olması muhakkaktır. Çünkü Allah va’d etmiştir. Va’-dından dönmez. Çünkü azametine yakışmaz.

Ekleyen | Ekim 22, 2011 at 6:18 am | Yorum Yapılmamış | Dualar | Etiketler:

Yazar Hakkında:

admin

Yorumlar