vBulletin counter

Kuran-ı Kerim indirilmesi – nazil oluşu

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik görevi verilmeden Önce bir süre Mekke yakınındaki Hira dağında bir ma­ğaraya çekilir, Allah’ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olurdu.

610 pilli Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira’daki ma­ğaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah’a yönelmişti. İşte bu sı­rada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah’ın emriyle pey- gemberimize gelerek “Oku” dedi ve bu emri üç defa tekrarladı. Sevgili Peygamberimiz, “ne okuyayım” deyince Cebrâil (a.s.), Kur’an-ı Kerim’den beş âyeti tebliğ etti. Böylece ilk vahy geldi ve Kur’an-ı Kerim nâzil olmaya başladı.

Şiir

“Hakkın en şa’şaalı nuru tecelli etti,

Doğdu Kur’an güneşi, leyle-i fetret bitti.”

İlk vahy geldiği zaman peygamberimiz (s.a.s.) kırk yaşında idi. İlk defa inen ve Kur’an-ı Kerim’de Alâk Sûresinin başında yer alan bu beş âyetin anlamı şöyledir:

1- “Yaratan Rabbinin adıyla oku.”

2- “O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.”

3- “Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.”

4- “Ki kalemle (Yazı yazmayı) öğreten O’dur.”

5- “İnsana bilmediğini O öğretti.”

Kur’an’ın inmeye başlamasıylaHz. Muhammed (s.a.s.)’e son Pey­gamber olduğu bildirildi. Kur’an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de sûreler hâlinde parça-parça inerek 23 senede tamamlandı. Ayetler, çoğu zaman bir soru veya bir olay üzerine inerdi. Âyetlerin inmesine sebep olan soru ve olaylara “sebeb-i nüzûl” denir.

Kur’an’ın en son nâzil olan âyeti ise, Bakara sûresinin 281. âyetidir. Anlamı şudur:

“Allah’a döneceğiniz ve sonra haksızlığa uğramadan herkesin kazancının kendisine eksiksiz verileceği günden korkunuz.”

Ekleyen | Mart 2, 2011 at 11:44 am | Yorum Yapılmamış | İslamın Şartları | Etiketler:

Yazar Hakkında:

islam

Yorumlar