vBulletin counter

Meleklerin İsimleri ve Görevleri nelerdir

Melekler: yerde, göklerde, çevremizde ve her yerde bulunurlar. Sa­yılarını ancak Allah bilir. Her birine Allah’ın verdiği görevler vardır.

Bazıları devamlı olarak Allah’a ibadet eder. Bazıları da kâinatın tertip ve düzeni ile vazifelidirler, insanların gücünün erişemeyeceği büyük işler yaparlar. İnsanlara iyiliği telkin eden, kötülüklerden koruyan, sı­kıntılı zamanlarda müminlerin yardımına gönderilen melekler de vardır. Yüce Allah, meleklerin varlığı ile sonsuz kudretini göstermiştir.

Büyük Melekler ve Görevleri nelerdir?

1) Cebrâil: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi: Allah ile pey­gamberler arasında elçilik yapmak, Allah’ın kitaplarını peygamberlere ge­tirmektir. Kitabımız Kur’an-ı Kerimi Allah’tan Peygamberimize getiren Cebrâil’dir.

2) Mikâil: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağ­ması, rüzgâr esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi)

3) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar di­rilmeleri ile görevlidir.

4) Azrâil: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

Bu dört büyük melekten başka, diğer meleklerden bazıları da şun­lardır:

Kirâmen Kâtibin: Bunlar iki melektir. Biri insanların sağında, di­ğeri solunda bulunur. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri: Solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin ya­zıldığı “Amel defteri” meydana gelir.

Münker ve Nekir: Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.

Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.

Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.

Ekleyen | Mart 2, 2011 at 11:22 am | One comment | Melekler | Etiketler: ,

Yazar Hakkında:

islam

1

  1. miray tokel (3 years ago)

    elinize sağlık tam da istediğim gibi yarın din yazılım var çok işime yaradı çok sağolun

Yorumlar