vBulletin counter

Çevre Temizliği ve Önemi

Çevre Temizliği

Temizlik sadece vücut, elbise ve evlerin iç temizliğinden ibaret de­ğildir. Dinimizde temizliğin alam çok daha geniştir. Bu sebeple çevre te­mizliği üzerinde ayrıca durmamız gerekir. Çünkü çevre temizliği yalnız kendimizi değil, başkalarını da ilgilendiren bir konudur. Çevreyi kir­letmek başkalarını rahatsız etmek, diğer insanlara zarar vermek de­mektir. Halbuki müslüman başkalarına zarar vermeyen, hiç bir canlıyı incitmeyen insandır.

Peygamber Efendimiz: “Avlularınızı temizleyiniz'” Tirmizi Edeb buyurarak evlerin çevresinin de temizlenmesi gerektiğini bildirmiştir.

Temiz olan çevreyi pisletmek çok kötü bir iş ve müslümana ya­kışmayan çirkin bir davranıştır.

Peygamber Efendimiz: “Lanete uğramışlardan olmaktan salanın”

buyurdu.

Bunun üzerine Ashap:

-Bunlar kimdir. Ya Resûlellah? diye sorunca, Peygamberimiz:

– “Halkın gelip geçtiği yola ve gölgelendikleri yerlere pis leyenlerdir.” Riyazu’s-Salihin c.3,s 282. buyurdu. Riya

İnsanların gelip geçtiği yolları, oturup kalktıkları ve dinlendikleri yerleri kirleterek başkalarının rahatsız edilmesi İslâm ahlâkı ile bağ­daşmaz. Müslüman diğer insanları rahatsız eden davranışlarda bu­lunmaz, bulunmamalıdır. Hergün gidip geldiğimiz yolların temiz ve ba­kımlı olmasına dikkat etmeli, umumî yerlerin, park, bahçe ve gezinti yerlerinin temiz tutulmasına özen göstermeliyiz.

Peygamberimizin; durgun sulara idrar yapılmasını yasaklaması, mescidin duvarında gördüğü tükrüğü eline aldığı bir taş parçası ile biz­zat kazıyıp ortadan kaldırması, çevre temizliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir.

Peygamberimiz, yerlere tükürmeye bile izin vermezken, bir müs- lüman nasıl olurda çevreyi kirleterek insanları rahatsız edebilir. Nasıl olur da başkalarının zarar görmesine sebep olacak davranışlarda bu­lunabilir?

Peygamberimiz: “Soğan ve sarmtsak yiyen kimse, bizden ve mes­cidimizden uzak dursun.” Buhari Babu bed’il-Ezan buyuruyor. Aslında Soğan ve sarmısak helâl olan gıdalardır. Ancak bunları yiyenlerin ağız kokusu diğer in­sanları rahatsız eder. Bu sebeple câmiye giderken soğan ve sarmısak ye­memeli, yemiş isek bunların kokusu ağzımızdan gidinceye kadar baş­kalarının yanma yaklaşarak kimseyi rahatsız etmemeliyiz,

Allah Tealâ Kur’an-ı Kerimde, temizliğe riayet edenleri sevdiğini bildiriyor. Öyle ise temiz olalım, çevremizi temiz tutalım ki Allah’ın sev­diği kullardan olalım. Temiz olanları insanlar da sever. Çevreyi kir­leterek başkalarının nefretini değil, temizliğe dikkat ederek sevgisini ka­zanmaya çalışalım.

Ekleyen | Nisan 1, 2011 at 10:58 am | Yorum Yapılmamış | Temizlik

Yazar Hakkında:

islam

Yorumlar